top of page
GRAVSKOPA.jpg
Schktning och VA-arbeten i Göteborg

VA-arbete

Vi gräver och schaktar för nedgrävning av rör och enskilda avloppsanläggningar. Vi ser till att allt är förberett och fungerar som det skall när det gäller utvändig VA.

I samarbete med rörläggare och VVS-företag så kan vi även erbjuda kompletta lösningar för ditt enskilda avlopp.

Omdränering av villor

Vi hjälper er med dränering. En grunddränering förbättrar isolering av källaren och leder bort vatten från huskroppen för att förhindra fuktskador. Vid fuktisolering av källargrund ser vi till ert behov och använder oss av det markisoleringsmaterial som passar bäst för er.
 

Läs mer om Isodrän och Pordrän.

Shaktning

Vi arbetar med anläggningsarbeten såsom schaktning för grunder, garageuppfarter m.m.

Kabelplöjning

Med våra speciella kabelplöjningsmaskiner (Ditch Witch) plöjer vi enkelt och effektivt ner slang och kablar i marken.

Isodran.png

Snöröjning & sandning

Med vår snöröjnings- och sandningsutrustning har vi möjlighet att ta hand om vinterväghållning och halkbekämpning på vägar och trottoarer.

podran.png
bottom of page