GRAVSKOPA.jpg
Maskiner för markarbeten 

Vi utför våra arbeten i första hand med vår 3,5 tons bandgrävmaskin och vi har egen lastbil för transport

av både grävmaskinen och material till våra arbeten.

Lindome Entreprenadtjänst AB      

Telefon: 0703-70 51 85     

 E-post: info@lindomeentreprenad.se

KONTAKTA OSS: 0703-70 51 85